בצימר פנוי תמצא צימר צימרים צימרים בצפון צימרים בארץ צימרים לציבור הדתי צימרים בקיבוץ מבצעים דילים כל הקודם זוכה
ספא / יום פינוק הצטרפות חינם אטרקציות לדף הבית
Hotels Israel מלונות בישראל מלונות באילת מהיום למחר

  אודות צימר פנוי
אודות צימר פנוי

 גולש יקר : המידע והתמונות  המופיעות באתר נלקחו מאתרי המלונות ואין לנו שום זכויות יוצרים עליהם, לקיחת מידע מהמערכת מחייבת קבלת אישור מבעלי זכויות היוצרים .מלונות בישראל Hotel4U.co.il
גול טורס צימר פנוי החלה את פעילותה בשנת 1995 עם חזון עסקי לבצע מהפכה טכנולוגית בתעשיית התיירות בישראל ולתת את המחירים הטובים ביותר .
היום אתר הצימרים צימר פנוי הינו האתר המוביל בישראל .
לאתר מאות אלפי צפיה בדפים בשנה כך שניתן לקבל את כל אפשריות הנופש באתר
השימוש
באינטרנט ליצירת חווית רכישה של טיסות, חבילות נופש ורכב שכור לינה כפרית צימרים.
הרעיון לתת את המחירים והשרות הטוב ביותר מיושם על-ידי  צוות
מקצועי המטפל בעשרות בקשות ביום רובם ממומשים להזמנות
.
צימר פנוי
החל את פעילותו לתת גם תשובה לחיפוש הניצחי אחר צימרים, לינה כפרית, צימרים לציבור הדתי צימרים בצפון צימרים בדרום צימרים במרכז חדרים להשכרה ועוד .
צימר פנוי
הוא האתר היחיד עם משרד פעיל אשר יעזור לך למצוא
את הנופש צימרים לינה כפרית לינה בקיבוצים המתאים לך .
לרשותך מערכת סוכן חכם
שבו תוכלו לשלוח לנו את בקשתך ואנו נעזור לך
למצוא אותו .
כמו כן תוכלו  לראות ON LINE האם הצימר שאתם חפצים
פנוי וכן השרות הניתן עי בעלי הצימרים
וכל זאת בטכנולוגיה חדישה ביותר .
קרא העיון את התנאים הכלליים .

לדוברי רוסית יש להתקשר למרינה .
אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ונסיעה טובה!
תנאי שימוש באתר צימר פנוי להלן החברה

אתר צימר פנוי משמשים כשער כניסה לאינטרנט בנושאים של תיירות, צימרים, נופש טיולים, אירועים, וכנסים . השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו (וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן, מיועד גם לנשים.
בתקנון זה: ``תכנים`` - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות החברה (כהגדרתה להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לחברה זכות שימוש בו.
זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ``ל.
החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הנן של החברה בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ``ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים.
זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית תלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה.
כאמור לעיל, החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו``ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.
אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע
באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע``י צדדים שלישיים.
החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.
אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ``ט עו``ד והוצאות משפט- עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הוא בבתי המשפט המוסמכים
צימרים לרשותכם : 


צימרים אצל ורדה | צימרים אל שיר אמירים | צימרים יחידות הנופש של מיכל בז | צימרים אגדה אל מול צפת | צימרים ליד השמורה | צימרים אביב בירוק בראש פינה | צימרים - נווה דפנה | צימרים נופש בן ברוך | צימרים נוף חרמון | צימרים בית נוה ראש פינה | צימרים ארוח כפרי לב ארי | צימרים הבית בראש הפינה | צימרים בית שמיר | צימרים אחוזת אלפסי | צימרים לה גליל ראש פינה | צימרים הבית בקצה הנוף | צימרים בקתה בנוף | צימרים אחוזה במטולה | צימרים בקתת הכוכבים | צימרים וילה ויו | צימרים ההבדל הקטן | צימרים בקתות העץ של ליאורה ויורם | צימרים אירוח נוף שמים שפר | צימרים ראש פינת נוי | צימרים בקתות מזל | הצימרים של מירי וויקטור וייס | צימרים ארוח זיו און אמירים | צימרים משק בן שחר | צימרים החאן של גץ | צימרים דר באראכה | צימרים פנינה בכרם | צימר הקרנף | צימרים נופש גרוס בית הלל | צימרים אירוח רשיוק בבית הילל | צימרים קו האופק | אירוח כפרי מחניים | צימרים אצל מוטק`ה | צימר אביב בראש פינה | צימרים דירת ארוח מזי קינד | צימרים נירוונה בכפר | צימר פסגת הצפון | צימרים ביקתות בית אלון | צימרים אחוזת מאי | צימרים חופשה בבקתה בכפר | צימרים שבלול בטבע | צימרים וילה ראש פינה - אבן חן | צימרים מול השחר | צימרים חופשה בכפר אצל נינה | צימרים אגדה כפרית | צימרים בתי עץ עם ג`קוזי | צימרים סינהמור בחצור הגלילית | צימרים בוסתן ספרדי צפת | צימרים הילה אירוח כפרי | צימרים נוף רעות | צימר הסטודיו של בלום | צימרים בצפון | צימרים בדרום | צימרים לציבור הדתי | צימרים גישה לנכים | צימרים בגליל התחתון | צימרים בגליל העליון | צימרים ים המלח | צימרים בכנרת | צימרים אילת | לינה בקיבוצים | מזג אוויר | מסעדות | אטרקציות | חדרי אירוח | צימרים בנגב
Israel Hotels | מלונות בישראל | צימרים בערד | טיולי גיפים | צימרים פנויים | כל הקודם זוכה
מוקד בעלי מקצוע | נופש בארץ | מלונות באילת | מלונות בחיפה | מלונות בים המלח | מלונות בטבריה | מלונות בירושלים מלונות בארץ | מלון אואזיס הים האדום אילת || צימר במתת - מקום אחר | צימרים קסם החורש אבירים | צימרים פנינה בבצת | צימרים החוויה השלישית | צימרים צימר מתוש כרם בן זימרה | צימרים על גג העולם | צימרים אווירה כפרית בגליל | צימרים - בקתות בין עצי הזית | צימרים אחוזת השחר | צימרים בקתות הקשת | צימרים לינה בהר בקתות עץ | צימרים - אחוזת טיבי | צימרים החאן של דורית אבירים | צימר שמנת אירוח מפנק באבירים | צימרים - אגדה של בקתה | צימרים צימר מעבר לאופק מושב גורן | צימרים חן בגליל- בקתות עץ בכחל | צימרים בקתות קינג דויד | צימרים גן וטבע בקתות עץ | צימרים בקתות העץ של דליה | צימרים הבקתה של אילנה | צימרים רונית ומריו
|  | חדרי אירוח - יחידות האירוח אצל מלי באילת | צימרים בין עצי התמר אצל רינה קליין | ארזי בתי נופש - אילת | חדרי אירוח זהב באילת | צימרים - אואזיס גדיש | צימרים דרומה אילת | צימרים בית קטן בערבה | | צימרים רוס-טוב | צימר - עדן בגן כפר ויתקין | צימרים בשביל הנוף | צימרים טמיר זיכרון יעקב | צימר בתל אביב |

 
 
צימרים במרכז | צימרים בצפון | צימרים בדרום | צימרים לציבור הדתי | צימרים גישה לנכים | צימרים בגליל התחתון | צימרים בגליל העליון
צימרים ים המלח | צימרים בכנרת | צימרים אילת | לינה בקיבוצים | מסעדות | אטרקציות | חדרי אירוח | צימרים בנגב
Israel Hotels | מלונות בישראל | צימרים בערד | טיולי גיפים | צימרים פנויים | כל הקודם זוכה
אודותינו | נופש בארץ | מלונות באילת | מלונות בחיפה | מלונות בים המלח | מלונות בטבריה | מלונות בירושלים מלונות בארץ | תגיות |